Spawanie

Oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi spawania

Spawanie to proces fizycznego łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stapianie i zestalanie, w wyniku którego powstaje tzw. zespolenie spawowe. Zależnie od Państwa potrzeb oraz elementów poddawanych spawaniu, oferujemy:

  • Spawanie MAG
  • Spawanie MIG
  • Spawanie TIG

Spawanie MAG (Metal Active Gas)

Metoda spawania, do której wykorzystuje się elektrodę topliwą w osłonie gazów aktywnych. Jako gazy w tej metodzie można zastosować sam dwutlenek węgla lub mieszaninę dwutlenku węgla z argonem.

Spawanie MIG (Metal Inert Gas)

Metoda spawania, w której wykorzystuje się elektrodę topliwą w osłonie gazów obojętnych. Do gazów obojętnych najczęściej wykorzystywanych podczas spawania można zaliczyć argon oraz hel.

Spawanie TIG (Tungsten Inert Gas)

Jest to stapianie i zestalanie materiałów przy pomocy nietopliwej elektrony wolframowej w osłonie gazów obojętnych, takich jak argon, hel lub ich mieszanki. Ta metoda spawania jest najczęściej wykorzystywana przy spawaniu aluminium oraz jego stopów.

Partner's logo
Partner's logo
Partner's logo
Partner's logo